AVG en privacybescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland. Dit is een regelgeving die vanaf dat moment geldt voor de hele Europese Unie en veel veranderingen met zich mee brengt. De AVG staat binnen Europa ook wel bekend onder de naam ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR).

Wat is de AVG?

De AVG is, zoals in het woord is verwerkt, een verordening. Verordeningen worden opgesteld door de Europese Unie en daarom is de regelgeving direct van toepassing in Nederland en andere Europese landen. De Europese Unie wil met deze regelgeving de privacy van burgers meer beschermen en voorkomen dat persoonsgegevens overal op straat komen te liggen. Dit werd geregeld door de Wet bescherming persoonsgegevens, deze wet is door de komst van de AVG volledig komen te vervallen.

Wanneer heeft u te maken met de AVG?

Vrijwel iedere burger heeft te maken met de AVG. Iedereen heeft persoonsgegevens die zijn afgegeven aan bedrijven, een werkgever of zelf op internet zijn gezet. Wat precies persoonsgegevens zijn en welke gegevens daaronder vallen kunt u hier lezen.

 

Naast burgers hebben ook bedrijven en kleine ondernemers te maken met de AVG. Gaat u maar na in uw bedrijf, u heeft waarschijnlijk gegevens van klanten of medewerkers in uw bezit. Het in bezit hebben van gegevens valt al onder (zoals de AVG het verwoord) ‘verwerking’, waardoor u te maken heeft met de regels uit de AVG. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens kunt hier klikken.

Welke gevolgen heeft de AVG?

Als u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gegevens verwerkt dan stelt de AVG een hoop eisen aan deze verwerking. Het is daarom belangrijk dat u binnen uw bedrijf toetst of u aan de AVG voldoet. Zo moet u voortaan een specifieke grondslag hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, moet u dit ook kunnen aantonen en vastleggen in verschillende registers. Daarnaast moet u ook nagaan hoe lang u bepaalde gegevens mag bewaren en hóe u deze moet bewaren. Dit is enkel een greep uit alle gevolgen die de AVG heeft voor grote en kleine ondernemers.

AVG - toets

Omdat de AVG zorgt voor zoveel veranderingen, hebben wij deze voor u inzichtelijk gemaakt met een stroomschema. U kunt dit schema doorlopen om zo een analyse te maken van de acties die nog moet doen om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de regelgeving van de AVG. Klik in de schema’s op de oranje vlakken om door de schema’s heen te lopen.

 

Heeft u advies op maat nodig of wilt u laten toetsen of u voldoet aan de AVG? U kunt bij onze advocaten terecht voor vragen over de algemene verordening gegevensbescherming zoals bijvoorbeeld:

  • persoonsgegevens,
  • datalekken,
  • verwerkingsovereenkomsten en
  • verwerkingsregisters.
^ Naar boven