AVG register

Binnen de AVG draait het vooral om rechtmatigheid en verantwoording. Dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens dat binnen de AVG centraal staat. Alles omtrent de verwerking van persoonsgegevens zal in verband met de verantwoording worden vastgelegd. Alle verplichting met betrekking tot deze verantwoording leest u hieronder.

Verwerkingsregister

Om persoonsgegevens te mogen verwerken heeft u op grond van de AVG een geldige grondslag nodig. Enkel een geldige grondslag hebben is echter niet voldoende, de verantwoordingsplicht binnen de AVG loopt verder, namelijk het verwerkingsregister.

 

Ten eerste moet de noodzaak voor de verwerking van persoonsgegevens worden aangetoond. Om dit aan te kunnen zal in het verwerkingsregister moeten worden gedocumenteerd wat de noodzaak van de verwerking is.

 

Vervolgens mag een verwerking enkel voor een specifiek doel plaatsvinden. Ook dit doel zal in het verwerkingsregister op grond van de AVG vastgelegd moeten worden. Hierin geeft u dus aan welke persoonsgegevens voor welk doel worden verwerkt. U moet hierbij opletten dat dit doel wel de grondslag dient waarop u de persoonsgegevens verwerkt.

 

Tot slot moet worden vastgelegd op welke manier de verwerking plaatsvindt zodat de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Dit valt wederom onder de rechtmatigheid en verantwoording. U moet aantonen dat de verwerking rechtmatig plaatsvindt en u moet ten opzichte van betrokkenen en de toezichthoudende autoriteit verantwoording af kunnen leggen.

 

In het stroomschema is inzichtelijk gemaakt wat de verantwoordingsplicht door middel van het verwerkingsregister inhoudt en welke verplichtingen dit vanuit de AVG met zich meebrengt.

 

Heeft u hulp of advies nodig bij het opstellen van een verwerkingsregister/ AVG-register, neem dan contact op met onze advocaat datalekken.

^ Naar boven