Datalekken en AVG

Voor inwerkingtreding van de AVG was een besluit meldplicht datalekken van kracht. Deze was gebaseerd op de (oude) ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp) die de AVG vervangt. In de AVG zijn bepalingen over datalekken opgenomen en wat een datalek precies is.

Inbreuk op persoonsgegevens

De AVG spreekt in artikel 33 over een inbreuk op persoonsgegevens. Een inbreuk op persoonsgegevens houdt vervolgens op grond van de AVG (artikel 4) in dat er sprake is van inbreuk op de beveiliging die leidt tot:

  • vernietiging,
  • verlies,
  • wijziging,
  • ongeoorloofde verstrekking
  • of ongeoorloofde toegang tot verwerkte gegevens.

Check datalek

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent wanneer er al sprake is van een datalek. Wij hebben dit voor u inzichtelijk gemaakt in het stroomschema voor wat u moet doen bij een datalek.

Als er sprake is van een datalek (inbreuk op de beveiliging), dient u dit zo snel mogelijk te melden bij de toezichthoudende autoriteit.

^ Naar boven