Datalekken: checklist

Als er sprake is van een datalek moet u snel vaststellen of u verplicht bent dit te melden bij de toezichthoudende autoriteit en heeft u nog enige verplichtingen. U kunt hier zien wat u moet doen als u een datalek heeft.

 

Met dit Datalekken stroomschema c.q. deze AVG Datalekken checklist beantwoordt de volgende vragen:

  1. Is de AVG regeling meldplicht datalekken van toepassing?
  2. Heeft u een datalek waarop de AVG meldplicht datalekken van toepassing is?
  3. Wanneer hoeft u een datalek niet te melden?
  4. Wanneer moet u een datalek melden bij de toezichthoudende autoriteit?
  5. Hoeveel tijd heeft u voor het melden van een datalek bij de toezichthoudende autoriteit?
  6. Wie moet u informeren over een datalek?
  7. Wie moet inbreuken op de privacy documenteren?
  8. Welk risico loopt u als u zich een datalek niet meldt en het datalek moet wettelijk gemeld worden?

^ Naar boven