Grondslag verwerking persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een grondslag nodig voordat u kan overgaan tot het verzamelen, vastleggen of ordenen van persoonsgegevens, oftewel de verwerking. Dit ligt in de lijn met het doel van deze wetgeving namelijk; bescherming van de persoonsgegevens van burgers.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Op grond van de AVG mag u niet zomaar te allen tijde persoonsgegevens verwerken. De wet bepaalt namelijk dat u een bepaalde grondslag nodig heeft voor deze verwerking. U zult zelf moeten bepalen welke grondslag op uw verwerking van persoonsgegevens van toepassing is.

 

Een grondslag kan bijvoorbeeld zijn dat het verwerken van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een arbeidsovereenkomst waarbij het voor een werkgever noodzakelijk is om bepaalde gegevens van een werknemer te hebben om het loon uit te kunnen betalen.

 

Een ander voorbeeld van een grondslag is dat de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van iemand te beschermen. Met een vitaal belang wordt bedoeld; het of de gezondheid van een persoon die u niet om toestemming kan vragen. Deze grondslag kan dus enkel gebruikt worden in uitzonderlijke gevallen.

 

Zoals bovenstaand genoemd bij de grondslag vitaal belang moet eerst worden gekeken of aan iemand toestemming kan worden gevraagd. Toestemming is namelijk ook een grondslag om persoonsgegevens van een persoon te kunnen verwerken. Voor meer informatie over deze grondslag, klik dan hier.

 

De overige grondslagen zijn vrij specifiek en u zult hier niet zo snel mee te maken krijgen. Wilt u advies over welke grondslagen of u verwerking van toepassing is? Neem dan contact op met onze advocaat datalekken.

Verantwoording voor de grondslag

Zoals bovenstaand aangegeven dient u vast te stellen welke grondslag op uw verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Dit is alleen niet voldoende. U bent namelijk ook verplicht om de noodzaak van de verwerking van de verwerking aan te tonen. U zult dus moeten kunnen verantwoorden waarom het verwerken van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Daarnaast moet u aantonen dat u de persoonsgegevens enkel voor één specifiek doel verwerkt. Oftewel u zult moeten vastleggen wáárom het noodzakelijk is dat u de persoonsgegevens voor een bepaalde grondslag verwerkt en vervolgens moet u vastleggen voor welk doel de gegevens worden vastgelegd. Dit laatste is bijvoorbeeld in het kader van de arbeidsovereenkomst het geval m.b.t. de gegeven die nodig zijn voor het verstrekken van een loonstrookje en voor het afdragen van de loonbelasting. Dat laatste heeft een bovendien een wettelijke grondslag en dat is een zelfstandige AVG grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.

 

Indien u hulp of advies nodig heeft bij de verantwoording voor de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze advocaat datalekken.

 

In het stroomschema hebben wij overzichtelijk voor u de grondslagen en verdere verplichtingen op een rij gezet.

^ Naar boven