Meldplicht datalekken

Als er sprake is van een datalek (inbreuk op de beveiliging, inbreuk op persoonsgegevens), dient u dit, als deze meldingsplichtig is, zo snel mogelijk te melden bij de toezichthoudende autoriteit. Of dit zo is hangt af van de vraag of er een hoog risico is ten aanzien van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Check datalek

Welke stappen u precies dient te ondernemen om een datalek te melden, hebben wij voor u opgenomen in het stroomschema. Een belangrijke wijziging ten aanzien van de meldplicht datalekken ten opzichte van de oude wetgeving, ‘Wet bescherming persoonsgegevens’, is dat u voortaan ook zelf een register dient bij te houden betreffende alle inbreuken op persoonsgegevens, die plaatsvinden.

Toezichthouder

De toezichthouder op naleving van de meldplicht datalekken verschilt per EU-land. In Nederland is de Autoriteit Persoongegevens de toezichthouder.

^ Naar boven