Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) richt zich op de bescherming van persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk dat u als bedrijf in kaart brengt wat nu precies persoonsgegevens zijn, zodat u weet wanneer u heeft te maken met de AVG.

Soorten persoonsgegevens

Voordat er gekeken kan worden naar verschillende soorten persoonsgegevens is het belangrijk om eerst in kaart te brengen wat persoonsgegevens überhaupt zijn. Een persoonsgegeven wordt door de wet omschreven als een gegeven dat direct of indirect leidt tot de identificatie van een persoon. Gemakkelijk gezegd door een bepaald gegeven weet je direct over welke persoon het gaat. U moet hierbij denken aan gegevens zoals een Burgerservicenummer, IP-adres, vingerafdrukken, adresgegevens etc.

 

Vervolgens is dus in de Wet bescherming persoonsgegevens, maar ook weer in de AVG een onderscheid gemaakt in deze persoonsgegevens tussen ‘gewone’ persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.

Gewone- en bijzondere persoonsgegevens

U kunt zich voorstellen dat sommige gegevens zoals hierboven benoemd, soms gevoeliger zijn dan andere gegevens. Die gevoelige persoonsgegevens worden door de wet dan ook aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Om te bepalen wanneer bepaalde gegevens gevoeliger zijn dan andere, heeft de wet al een aantal categorieën vastgesteld waarbij vaststaat dat deze gegevens gevoeliger zijn dan andere persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de iemand zijn ras, politieke voorkeur, gezondheidsgegevens etc. Alle andere gegevens die dus niet onder deze categorieën vallen, zijn volgens de wet dus gewone persoonsgegevens.

 

De categorieën zijn in de AVG ten aanzien van de Wet bescherming persoonsgegevens uitgebreid, waardoor de bescherming van de privacy van persoonsgegevens verder gaat.

Gevolgen onderscheid gewone- en bijzondere persoonsgegevens

Het onderscheid dat is gemaakt tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens heeft een reden. De gevoelige persoonsgegevens, oftewel de bijzondere persoonsgegevens, verdienen meer bescherming dan de gewone. Daarom is bepaald dat verwerking van bijzondere persoonsgegevens in eerste instantie verboden is. Als u namelijk deze gegevens zomaar zou verwerken, maakt u inbreuk op een van de grondrechten van burgers, namelijk ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Alleen als u aan de bijzondere vereisten uit de wet voldoet mag u bijzondere persoonsgegevens verwerken.

 

Heeft u advies nodig over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens? Neem dan contact op met een van onze advocaten die gespecialiseerd is op privacy en persoonsgegevens.

^ Naar boven