Privacy rechten

Recht op privacybescherming

Alle (natuurlijke) personen hebben recht op bescherming van hun persoonsgegevens. Onder privacy wordt verstaan het beschermen van hun persoonlijke gegevens. Dit op basis van hun grondrechten en fundamentele vrijheden. Dit uitgangspunt is vastgelegd in artikel 1 van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is in de hele Europese Unie. Daarvoor werden privacy rechten in Nederland beschermd door de wet bescherming persoonsgegevens.

Privacybescherming, beschermen persoonsgegevens

Privacybescherming, beschermen persoonsgegevens, wat houdt dat dan in?
In de AVG zijn de regels vastgesteld die gelden voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens. Daaronder valt bijvoorbeeld het bewaren of bewerken van persoonsgegevens.

 

Maar de verordening noemt nog een aantal privacy rechten:

 

  1. Een betrokkene heeft het recht te weten wat er met diens persoonsgegevens gebeurt, recht op informatie.
  2. Het recht op het krijgen van een kopie van persoonsgegevens die over “jou” worden bewaard, recht op kopie.
  3. Het recht om vergeten te worden. Automatisch gegevens bewaren waar iemand tientallen jaren op beoordeeld kan worden mag niet. Wanneer wel en wanneer niet is een vraagstuk dat steeds verder wordt uitgewerkt, recht op vergetelheid.
  4. Iemand heeft recht op het beperken van het verwerken van gegevens over hem, recht op beperking verwerking.
  5. Iemand heeft in bepaalde gevallen het recht op het verplaatsen en dus het ontvangen van gegevens die ergens voor of door hem zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld door facebook of LinkedIn. Recht op dataportabiliteit.

 

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op.

^ Naar boven