Recht op beperking verwerking

Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat een betrokkene kan verzoeken dat minder persoonsgegevens van hem of haar worden verwerkt. Een betrokkene kan hier op grond van de AVG (artikel 18) om vragen indien hij of zij de persoonsgegevens die worden verwerkt betwist, de verwerking onrechtmatig plaatsvindt, de verwerker de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het oorspronkelijke doel of als de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

^ Naar boven