Recht op dataportabiliteit

Ook het recht op dataportabiliteit is een nieuw recht op grond van de AVG (artikel 20). Dit recht is ingevoerd gezien de digitaliserende maatschappij. Het recht op dataportabiliteit houdt in dat een betrokkene recht heeft op overdraagbaarheid van zijn of haar persoonsgegevens. Een betrokkene moet bij een organisatie zijn of haar persoonsgegevens op kunnen vragen zodat deze direct kunnen worden overgedragen aan een andere organisatie die eenzelfde soort dienst aanbied als de organisatie waarbij het recht wordt uitgeoefend. Ook bij dit recht is het dus weer belangrijk dat organisaties de gegevens op een zodanige manier vastleggen dat aan dit recht direct gehoor kan worden gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie die opgeslagen is via een Facebook pagina. Maar ook aan uw LinkedIn info en via Twitter opgeslagen informatie.

^ Naar boven