Recht op kopie

Het recht op kopie van een betrokkene valt samen met het recht op inzage. Een betrokkene heeft het recht inzage te krijgen betreffende persoonsgegevens van hem of haar die worden verwerkt bij een organisatie. Het recht op inzage bestond onder de oude wetgeving ook, maar dit recht is uitgebreid met het recht op het krijgen van een kopie. Een betrokkene moet van de verwerkingsverantwoordelijke als hij of zij daar om vraagt een kopie van de hem betreffende persoonsgegevens krijgen van alle persoonsgegevens die bij de organisatie worden verwerkt. Daarom is het ook van belang dat u als organisatie vastlegt welke gegevens u verwerkt zodat u direct gehoor kunt geven als een betrokkene gebruik maakt van dit recht (artikel 15 lid 3).

^ Naar boven