Recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid is een van de nieuwe rechten van betrokkenen in de AVG (artikel 17). Het woord zegt het min of meer al, een burger heeft op grond van de AVG soms het recht om vergeten te worden. In bepaalde situaties kan een betrokkene een organisatie verplichten om diens gegevens te verwijderen. Een organisatie moet gehoor geven aan dit verzoek van een betrokkene, tenzij er een wettelijke grondslag is voor het blijven verwerken van betreffende persoonsgegevens.

 

In het arrest Google/ Spain dat het Europese Hof voor Justitie van de EU op 13 mei 2014 wees, werd Google op de vingers getikt. De privacy van burgers, die niet met alles eeuwig achtervolgt moeten worden, is hier in het geding. Daar tegenver staat het recht op informatie. Hierin moet een afweging worden gemaakt. Hier moest 16 jaar oude informatie over een openbare verkoop in het kader van een beslag worden geanonimiseerd.

 

In zijn algemeenheid, gelet op de rol die iemand in het opoenbare leven speelt, mede bepaalt hoe zwaar het recht op toegankelijkheid van informatie weegt.

^ Naar boven