Stroomschema AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing, ook wel de GDPR (General Data Protection Regulation). Deze geldt voor de hele Europese Unie.

 

Door invoering van de AVG verandert er nogal wat en hierdoor vervalt de De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Maar dus ook de daarop gebaseerde beleidsregels meldingsplicht datalekken vervallen hierdoor. Dat wil niet zeggen dat er inhoudelijk meer mag.

 

Als u persoonsgegevens verwerkt, van klanten of personeel, dan is de AVG op u van toepassing. Als dit bijzondere persoonsgegevens betreft zoals bijvoorbeeld politieke voorkeur; geaardheid; levensovertuiging of Burgerservicenummer dan gelden er strengere regels voor wat u wel en niet mag.

 

Om het u makkelijk te maken hebben we een stroomschema gemaakt. Deze kunt u doorlopen om zo een analyse te maken van de acties die u nog moet doen om klaar te zijn voor de AVG. In 4 stappen nemen we u mee. Klik op de oranje vlakken om door te gaan naar de volgende stap.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met SMART Advocaten.

^ Naar boven