Stroomschema AVG: stap 3

Als de AVG van toepassing is en u heeft een geldige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u met dit AVG stroomschema vaststellen welke wettelijke verplichtingen u heeft.

 

Als de AVG van toepassing is en u heeft een geldige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u met dit AVG stroomschema vaststellen welke wettelijke verplichtingen u heeft. Het stroomschema beantwoordt vragen als:

  1. Wat moet u vastleggen als u persoonsgegevens verwerkt?
  2. Aan welke eisen moet de vastlegging van de verwerking van persoonsgegevens voldoen?
  3. Voldoet u aan uw wettelijke AVG informatieplicht?
  4. Is het hanteren van een Verwerkingsovereenkomst verplicht?
  5. Wanneer voldoet u aan de eisen van de AVG?

Link naar schema 4 Link naar schema 4 Link naar contact pagina Smart Advocaten

 

^ Naar boven