Stroomschema AVG: stap 4

Aan de hand van onderstaande AVG stroomschema kunt u vaststellen welke wettelijke verplichtingen het verwerken van persoonsgegevens voor u meembrengt.

 

Als u persoonsgegevens verwerkt moet u op grond van de AVG voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Aan de hand van onderstaande AVG stroomschema kunt u vaststellen:

  1. Welke verplichtingen heeft u m.b.t. het organiseren van privacybescherming en privacy by design volgens de AVG?
  2. Wie is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen?
  3. Bent u wettelijk verplicht o.g.v. de AVG om een De Data Protection Impact Assessment (DPIA) oftewel een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling uitvoeren?
  4. Bent u al AVG-proof?

AVG schema 4 Link naar contact pagina Smart Advocaten Link naar contact pagina Smart Advocaten

 

^ Naar boven